Uživatel:  Heslo:     
0,00 Kč vč. DPH      zobrazit košík    


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Registrace C 60753 vedená u Krajského soudu v Brně.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Objednávky zasíláme standartně pouze na území ČR. Při zasílání zboží do jiného státu je nutné předem domluvit individuální přepravní podmínky. Odeslané objednávky považujeme za závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem elektronického obchodu www.SŮLproZDRAVÍ.cz. V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží spotřebitelem je dodavatel oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu poštovného a balného (výše viz. košík). Po provedení objednávky Vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky a celkový souhrn objednaného zboží. Daňový doklad obdržíte spolu se zásilkou.

ZÁRUKA

Na zboží objednané v elektronickém obchodě www.SŮLproZDRAVÍ.cz poskytujeme záruku minimálně 2 roky za podmínek dle platných zákonů.

PODMÍNKY VÝMĚNY ZBOŽÍ

Pokud si budete přát, vyměníme Vám zboží za jinou velikost, barvu a pokud to bude možné, také jiný typ. Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček). Zákazník hradí doručení na naši adresu i dopravní náklady nového zboží.

ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že Vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a nejpozději do 30-ti dnů Vám budou za vrácené zboží zaslány peníze zpět. Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček). Zákazník musí odeslat zásilku nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové složenky. Zákazníkovi jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato! Peníze za vrácené zboží Vám zašleme na bankovní účet, proto nám nezapomeňte sdělit číslo účtu na který chcete finanční prostředky poukázat.

DOPRAVA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY

Pro dopravu využíváme zásilkové služeb DPD, České pošty, PPL nebo jiný přepravních společností. Ke konečné ceně bude připočtený poplatek (výše viz. košík, poštovné a balné za běžný a pravidelný balík). Po odeslání závazné objednávky bude na Vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzeno přijetí této objednávky. V případě, že objednané zboží nebude možné dodat z důvodů vyprodání zásob nebo se bude jednat o úzce specifikovanou objednávku, může být dodací lhůta delší, než je uváděna, případně může být objednávka stornována. O této skutečnosti budete obratem informováni telefonicky nebo e-mailem.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, Česká pošta, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem, telefonicky nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Velkoobchod a maloobchod solné lampy, himalájská sůl, dárkové zboží a další
BÍLÁ REALITA s.r.o., Zámečnická 5, 602 00 Brno, IČO: 283 15 383, DIČ CZ28315383